Neskorý odchod, max. do 14:00 (len keď to je možné)