Spolupráca

V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Košice región turizmu v rámci programu Terra Incognita sa nám v priebehu tohto roku 2020 podarilo zrealizovať projekt “ Neprebádaná zem na križovatke dobrodružstiev”.
Hlavným významom tohto projektu sú nové aktivity a možnosti pre všetkých návštevníkov a turistov Košického kraja. Všetky prvky tohto projektu majú veľký dosah a motiváciu na ľudí zostať dlhšie v našom krásnom regióne a spoznávať jeho prírodné a kultúrne bohatstvo. Projekt je zložený z dvoch častí a to športového, a oddychového – egologického dejiska.

Oddychové zóny v areáli kempu sme naplánovali v podobe drevených altánkov s vybavením krbu, lavíc a stolov. Slúžia návštevníkom a hosťom kempingu na chvíle posedenia a prípravy jedla, ale využívať ich plánujeme aj pri prezentáciách lokálnych výrobcov domácich produktov a vonkajších vzdelávacích aktivitách. Športové dejisko tvorí 5 vonkajších fitness strojov a detské ihrisko. Osadením exteriérových fitness prvkov do areálu kempu budeme motivovať návštevníkov k pohybu a športovaniu ako nevyhnutného základu pre dlhé presuny v karavane i pre udržanie kondície pre objavovanie okolia. Súčasťou mnohých moderných kempingov v Európe sú takéto exteriérové ihriská veľkým lákadlom, ba až kritériom výberu destinácie a neraz aj dĺžky pobytu. Čoraz viac teplejších dní v KSK dáva práve vonkajším druhom pohybu zelenú. Dôležitou súčasťou každého ubytovacieho objektu je starostlivosť o aktívnu a bezpečnú zábavu detí. V tejto oblasti sme naplánovali jeden samostatný hrací celok v podobe drevených konštrukčných stavieb so zakomponovanými športovo-zábavnými časťami. Šťastie a spokojnosť detí s atraktívnym prostredím patrí k našim hlavným prioritám. Spomínanými plánovanými aktivitami podporíme rozvoj zážitkovej turistiky. V spolupráci s miestnymi ornitológmi sme vypracovali atraktívne dvojjazyčné informačné tabule s vyskytujúcimi sa druhmi vtákov v Košiciach a blízkom okolí a umiestnili sme ich do priestorov kempingu tak, aby sa nachádzali v blízkosti kŕmidiel a búdok, ktoré sme taktiež nakúpili a rozmiestnili s ornitológom na vhodné miesta. Kúpili sme ďalekohľad a na recepcii ho požičiavame návštevníkom, aby mohli pozorovať miestne vtáctvo. Všetky popísané výstupy považujeme za veľmi dôležité pre vytvorenie kvalitných podmienok pre návštevníkov nášho kempu, ktoré tvoria základy pre objavovanie nášho mesta a kraja.

Výška podpory bola v sume 9999€.